Tilstandsrapporter

Skal du sælge din bolig?

For dig som SÆLGER kan det anbefales at du får udarbejdet følgende i forbindelse med dit hussalg: Energimærke (lovpligtig allerede ved annoncering) – Tilstandsrapport – El-rapport

Arkitektfirmaet Melin vil gerne være behjælpelig med at rådgive dig omkring dette, som kan være komplekst. Hvis du ønsker det, kan vi være behjælpelig med at rekvirere de rapporter som vi ikke selv udfører, fx el-rapporten.

Frigiv dig fra dit 10-års sælgeransvar.

Hvis du, som SÆLGER, tilbyder køber
– Gyldig tilstandsrapport (6 måneders gyldighedsperiode)
– Gyldig el-installationsrapport (1-års gyldighedsperiode) samt
– fremlægger et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyder at betale den halve præmie

vil du, som SÆLGER, frigøres for dit ansvar. Du hæfter dog fortsat som sælger for eksempelvis grov uagtsomhed, ulovligheder og svig.

Besigtigelsen

Inden din ejendom systematisk gennemgås, skal følgende være udfyldt:

– Rekvisition (aftaleforholdet mellem sælger og byggesagkyndig)
Sælgeroplysningsskema

Sælgeroplysningsskemaet vil blive sendt til dig på forhånd (enten som pdf-fil eller til digital udfyldning med NEM-id). Det er vigtigt at sælgeroplysningsskemaet er udfyldt inden bygningsgennemgangen, da dette udgør en del af grundlaget herfor.

Se i øvrigt LBK nr. 1123 af 22/09/2015 for yderligere oplysninger.