Tegnestuen

Hvis du skal bygge nyt eller hvis pladsen er blevet for trang, så vil vi gerne hjælpe dig med opfylde dine boligdrømme. Vi er naturligvis altid åben for en uforpligtende dialog omkring netop dine behov og ønsker til jeres byggeprojekt.

YYdelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab 2018
Udgangspunktet for arbejdets ydelser Ydelsesbeskrivelsen for 2018.

>> Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Landskab 2018

Kontakten (ideoplæg)
Det første møde mellem dig og os er helt uforpligtende og gratis. Her får vi en løs snak om dine drømme, behov og ønsker til dit projekt. Man kan sige det første møde forventningsafstemmer og sætter de overordnede rammer for projektet.

Måske har I allerede sat et par streger til planforslag? Måske har I snakket med banken? Tag endelig al den information med til mødet, som I har. Det er selvfølgelig også vigtigt at den økonomiske ramme udmeldes, da økonomi har det med at sætte netop rammerne for projektet. Når der er skabt et overblik over opgavens omfang, vil honoraret herefter bliver fastsat.

AABR 18 – Rådgiveraftale
Arkitektfirmaet Melins aftalegrundlag sker efter ABR 18 – Almindelige betingelser for rådgivning og bistand 2018.
>> ABR 18

FASE 1: Dispositionsforslag
Afhængig af det aftalte, og med informationer fra idéoplægget/det første møde, er vi nu nået til skitsefasen.

Dispositionsforslaget kan ses som et skitseforslag. Indeholdt i dispositionsforslaget er forslagets forudsætninger (ud fra der foreliggende offentligt tilgængelige materiale), den arkitektoniske idé, funktioner, forslag til overordnet materialevalg mv. Udgangspunktet for dispositionsforslaget vil være dine idéer, krav og ønsker samt den aftalte økonomiske ramme.

FASE 2: Projektforslag
Projektforslaget er en viderebearbejdelse af de beslutninger du, som bygherre, har truffet gennem den foreløbige proces. I denne fase begynder projekteringen af projektet, herunder fx beregning af energi (rentabilitets-, varmetabs- eller energirammeberegning), afklaring af brandkrav mv. Generelt kan man sige at bygningsreglementet i denne fase eftergås mere minutiøst for at sikre at vi overholder kravene, og i modsat fald påbegynder en ansøgning om dispensation.

Afhængig af sagens kompleksitet, kan det være at vi er påbegyndt en dialog med kommunen for at afstemme projektet (det kan fx være i sager om landzonetilladelse).

Siden er under opbygning 🙂 …fortsættelse følger 🙂